Find ønsker eller gaver

Skriv navn på gave eller mærke:

Vilkår og betingelser for brug af Min-Ønskeseddel.dk og underliggende sider

På denne side finder du en standard version af vilkår og betingelser for brug af Min-Ønskeseddel.dk. (omtalt som "vi" i det efterfølgende). Min-Ønskeseddel.dk er en service vi stiller til rådighed for brugerne. Vi kan til enhver tid nedlægge denne tjeneste eller ændre vilkårene. Ved enhver brug af Min-Ønskeseddel.dk accepterer du følgende brugerbetingelser. Såfremt du ikke kan acceptere disse betingelser, skal du ophøre din brug af websiden. Vilkår og betingelser for brug af Min-Ønskeseddel.dk er som følger:

Copyright

Ophavsret til denne publikation ejes af Min-Ønskeseddel.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af Min-Ønskeseddel.dk har til formål at hjælpe dig i forbindelse med at finde gaver og lave en ønskeseddel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge denne webside. Hverken Min-Ønskeseddel.dk eller folkene bag, kan direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser foranlediget af brugen af Min-Ønskeseddel.dk, herunder skader og tab som følge af hacker og virusangreb m.v. Uanset hvad kan Min-Ønskeseddel.dk aldrig blive ansvarlig for et større beløb, end det den pågældende bruger har betalt for at benytte Min-Ønskeseddel.dk (pt. gratis). Min-Ønskeseddel.dk og folkene bag samt brugere, forfattere og andre bidragydere til materialet på Min-Ønskeseddel.dk kan hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser afstedkommet på baggrund af brug af informationer på Min-Ønskeseddel.dk og tilknyttede tjenester til eksempelvis publicering af efterlyste ejendele.

Opbevaring af personlige oplysninger og data

Vi opbevarer eller registrerer ikke, hvad der kan karakteriseres som personlige oplysninger. Som bruger lagres dine data i vores datamiljø, der er så sikkert, som det efter rimelighedens grænser lader sig gøre. Vi kan ikke garantere 100% for ukrænkelig sikkerhed eller for følgerne af et eventuelt brud på sikkerheden, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar herfor.

Dine kommentarer og forslag

Vi vil gerne have din feedback, dine idéer og forslag, og forsøger at besvare hver kommentar individuelt. Vi vil frit kunne bruge og handle på de oplysninger, du indsender.

Nøjagtigheden af denne side

Denne hjemmeside kan indeholde utilsigtede unøjagtigheder eller trykfejl, som vi selvfølgelig altid arbejder for at udbedre. En stor del af data på Min-Ønskeseddel.dk er afgivet af vores samarbejdspartnere og brugere og vi kan ikke verificere deres rigtighed og validitet. Min-Ønskeseddel.dk frasiger sig enhver forpligtelse eller ansvar for indholdet. Priser og detaljer om produkter er leveret af samarbejdspartnere på det tidspunkt hvor data sidst blev opdateret.

Videregivelse af informationer

Alle oplysninger, der gives til Min-Ønskeseddel.dk af besøgende på denne hjemmeside anses for at være fortrolige og vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand, med mindre det er nødvendigt for levering af tjenesteydelser. Vi kan ikke garantere 100% for ukrænkelig sikkerhed eller for følgerne af et eventuelt brud på sikkerheden, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar herfor.

Log og statistik

Vi opsamler via log-filer og et statistiksystem information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende sitet har haft, hvor de kommer fra og hvordan siderne anvendes mv. Vores data er anonymiseret og bruges udelukkende af Min-Ønskeseddel.dk.